Periodička izobrazba – KOD 95 u autoškoli

Datum objave: 07.04.2020

Od ulaska u EU i u Hrvatskoj se primjenjuje Direktiva 2003/59EZ po kojoj vozači državljani država članica i vozači državljani trećih država koji su zaposleni u tvrtkama s poslovnim sjedištem u državi članici i obavljaju cestovni prijevoz javnim cestama u Republici Hrvatskoj, moraju steći početnu kvalifikaciju i redovito se osposobljavati kroz obveznu periodičku izobrazbu ako upravljaju vozilima za koja je potrebna: vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C ili CE ili vozačka dozvola kategorija D1, D1E, D ili DE.

Periodičkom izobrazbom osigurava se dopuna znanja vozačima koji imaju Svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama ili vozačima koji su oslobođeni obveze stjecanja početne kvalifikacije. Poseban je naglasak na sigurnosti u cestovnom prometu i racionalizaciji potrošnje goriva.

Cijena s PDV-om/kn
Periodička izobrazba vozača za prijevoz tereta 1.500,00
Periodička izobrazba vozača za prijevoz putnika 1.500,00
Periodička izobrazba vozača za prijevoz putnika i tereta 2.250,00