Kategorije i cijene

T:  01 6502 254   

 

E:  autoskola@aksiget.hr

 

pon-pet: 08:00-20:00 h

Autoškola Siget provodi osposobljavanje kandidata za vozače za A, A1,A2, B, BE, C, CE i D kategoriju.

Za upis bilo koje od navedenih kategorija potrebno je liječničko uvjerenje. Detaljne informacije o kategorijama vozila možete vidjeti na linku.

U našoj autoškoli mladi vozač pomoću simulatora vožnje može iskusiti osjećaj gubitka kontrole nad vozilom, stjecati vještine snalaženja i naučiti reagirati u određenoj situaciji, kao i spoznati način na koji se može  sigurno zaustaviti u prometu.

Organiziramo interaktivnu nastavu uz individualizirani plan učenja pažljivo strukturiran kako bi zadovoljio sve potrebe naših polaznika.

Svi ispiti se polažu u Hrvatskom autoklubu kao ovlaštenoj organizaciji te se istoj i uplaćuju naknade za ispite koji ne ulaze u cijenu školarine autoškole.

Podatke potrebne prilikom uplate ispita iz Pružanja prve pomoći (PPP), ispita iz Prometnih propisa (PPSP) i polaganja B kategorije možete pronaći na sljedećem linku.

Zašto odabrati baš nas?

  • interaktivna nastava uz mogućnost individualnih konzultacija

  • online sustav vježbanja

  • korištenje simulatora vožnje neograničeno i bez naknade

  • Mogućnost izbora instruktorice ili instruktora vožnja

B kategorija - 5.825,00* kn

Posjedujete li vozačku dozvolu u nekoj od kategorija?Potreban broj sati predavanja iz PPSPPotreban broj sati vožnjeCIJENA s PDV-om / kn
Ne30 sati35 sati5.825,00*
A, A1, A2 ili AM4 sata30 sati4.490,00
B - na automatski mjenjač0 sati10 sati1.450,00
Ubrzana obuka30358.050,00

Dodatni troškovi polaganja ispita za B kategoriju

Opis uslugePružatelj uslugeCIJENA s PDV-om / kn
1. Liječničko uvjerenjeVaš pregledA, B, BE 290,00 profesionalne kategorije 344,00
2. Nastava iz PPP (pružanje prve pomoći)Vaš pregled450,00
3. Ispit iz PPPHAK118,75
4. Ispit iz PPSP (Prometnih propisa)HAK147,50
5. Ispitni sat iz UV (Upravljanje vozilom)Autoškola165,00
6. Ispitni sat iz UV (Upravljanja vozilom - ubrzana obuka)Autoškola200,00
7. Ispit iz UV (Upravljanja vozilom)HAK236,25

B kategorija VIP EXCLUSIVE program - 10.900,00 kn

C kategorija

Posjedujete li vozačku dozvolu u nekoj od kategorija?Potreban broj sati predavanja iz PPSPPotreban broj sati vožnjeCIJENA s PDV-om / kn
B ili B + E 15 sati15 sati4.125,00
C1 ili C1 + E5 sati10 sati2.625,00

D kategorija

Posjedujete li vozačku dozvolu u nekoj od kategorija?Potreban broj sati predavanja iz PPSPPotreban broj sati vožnjeCIJENA s PDV-om / kn
B20 sati25 sati10.187,50
C ili C + E10 sati20 sati8.000,00
D1 ili D1 + E5 sati10 sati4.000,00

Ostale kategorije vozila

KATEGORIJAPosjedujete li vozačku dozvolu u nekoj od kategorija?Potreban broj sati predavanja iz PPSPPotreban broj sati vožnjeCIJENA s PDV-om / kn
B+EB510 2.125,00
C+EC5103.325,00
ANe30255.075,00
AB, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D-152.595,00
AA1-71.211,00
AA2-5865,00
AAM0152.595,00
AA - bez poluge mjenjača05865,00
A2B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D-152.587,50
A2NE30204.210,00
A2A1-71.211,00
A2AM0152.595,00
A2A2 -bez poluge mjenjača05865,00
A1Ne30204.070,00
A1B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D-71.162,00
A1AM-101.660,00
A1A1 - bez poluge mjenjača05830,00
AMNe30153.135,00
AMF, G4101.690,00

Dodatni troškovi polaganja ispita za ostale kategorije vozila:

Opis uslugeDavatelj uslugeCIJENA s PDV-om / kn
1. Liječničko uvjerenje, cijena ovisi o kategoriji vozilaVaš pregledA, B, BE 290,00 profesionalne kategorije 344,00
2. Ispit iz PPSP (Prometnih propisa)HAK147,50
3. Nastava iz PPP (Pružanje prve pomoći) A - ne posjeduje B A1 - ne posjeduje B A2 - ne posjeduje B AM - ne posjeduje BVaš pregled450,00
4. Ispit iz PPPHAK118,75
5. Ispitni sat iz UV (Upravljanje vozilom) - C kategorija - D kategorija - BE kategorija - CE kategorija - A i A2 kategorija - A1 kategorija - AM kategorijaAutoškola 250,00 387,50 200,00 350,00 173,00 166,00 159,00
6. Ispit iz UV (Upravljanje vozilom) - C kategorija - D kategorija - BE kategorija - CE kategorija - A, A1, A2 i AM kategorijaHAK 307,50 377,50 252,50 331,25 205,00

Kondicijska obuka

Opis uslugeDavatelj uslugeCijena s PDV-om/ kn
Kondicijski satAutoškola145,00

KOD 95

Opis uslugeCijena s PDV-om/kn
Periodička izobrazba vozača za prijevoz tereta1.500,00
Periodička izobrazba vozača za prijevoz putnika1.500,00
Periodička izobrazba vozača za prijevoz putnika i tereta2.250,00

**NAPOMENA: Navedene cijene vrijede od 20.01.2022. Autoškola Siget d.o.o. ne odgovara za eventualne pogreške prilikom unosa cijena na web stranice. Za najtočnije informacije kontaktirate nas telefonom na broj: 01 6502 254
* cijena od 5.825,00 za B kategoriju vrijedi isključivo za gotovinsko plaćanje