IMG_3004 | Unajmite vrhunske jedrilice naše flote i uživajte u čarima jedrenja!

{ “product_id”: “0901”, “uuid”: “5E31E5E6DFCB7F976D41F2D214240061”, “run_date”: “2015-07-16T151451+0000”, “media_date”: “2015-07-16T151723+0000” }