Prijenos vlasništva vozila

Datum objave: 03.03.2020
Novom dopunom Zakona o posebnom porezu na motorna vozila koji je stupio na snagu 01.01.2020., mijenjaju se
odredbe koje se odnose na oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe na stjecanje rabljenih motornih vozila.

Upravna pristojba više se neće naplaćivati, samo ako je vozilo registrirano na darovatelja u Republici Hrvatskoj, a stjecatelj je bračni drug, potomak i predak koji čini uspravnu liniju te posvojenik i posvojitelj koji je u tom odnosu s darovateljem ili ako se na stjecanje rabljenih motornih vozila na temelju ugovora o darovanju plaća porez na nasljedstva i darove prema posebnom propisu.
Sada imamo čistu situaciju gdje se neće naplatiti pristojba kada je darovatelj upisan kao vlasnik u prometnu dozvolu izdanu u Republici Hrvatskoj i uz uvjet da je stjecatelj u srodstvu kako je navedeno. Obveza plaćanja upravne pristojbe nastaje u trenutku
registracije vozila tako da neće biti važno dali je ugovor sklopljen prije ili poslije 01.01.2020.
Potrebni dokumenti:
• Dokaz o vlasništvu vozila (račun, kupoprodajni ugovor, pravomoćno rješenje suda i sl.)
• Prometna dozvola
• Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila
• Dokaz o plaćenim propisanim obavezama
• Osobna iskaznica ili putovnica

Detaljnije na: https://www.porezna-uprava.hr/Gradani/Stranice/KupacTuzemstvoRabljenoVozilo.aspx


Iz iste kategorije