Prijenos vlasništva vozila

Datum objave: 03.03.2020
Novom dopunom Zakona o posebnom porezu na motorna vozila koji je stupio na snagu 01.01.2020., mijenjaju se odredbe koje se odnose na oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe na stjecanje rabljenih motornih vozila.Što je promjena vlasništva vozila (kupoprodaja), gdje se obavlja i što je sve potrebno da bi se ista izvršila ?

U slučaju prodaje ili drugog načina promjene vlasništva na vozilu, novi vlasnik vozila dužan je u roku od 15 dana od stjecanja vozila registrirati vozilo na svoje ime ili ga odjaviti, a isto   se  obavlja se u stanicama  za tehnički pregled vozila. Za promjenu vlasništva potrebno je priložiti:

 • dokaz o vlasništvu (račun, kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, rješenje o nasljeđivanju…),
 • prometnu dozvolu izdanu na prethodnog vlasnika,
 • dokaz o plaćenim propisanim obvezama,
 • dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila,
 • dokaz o identitetu, a za vozila pravnih osoba i ovlaštenje za registraciju vozila.Nakon promjene vlasništva novom vlasniku izdaje se prometna dozvola na njegovo ime

Treba li kupoprodajni ili darovni ugovor biti ovjeren kod javnog bilježnika?

Svi ugovori sklopljeni  nakon 2.1.2018. ne trebaju biti ovjereni kod javnog bilježnika. Ako prodavatelj i kupac žele, mogu kupoprodajni ugovor ovjeriti kod javnog bilježnika, ali isto nije nužno za promjenu vlasništva, odnosno izdavanje prometne dozvole na novog vlasnika.

Koji se porez plaća kod promjene vlasništva?

Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila (tzv. porez od 5%)koji se do 2.1.2018 obračunavao i plaćao kod promjene vlasništva u nadležnoj ispostavi porezne uprave zamijenjen je  upravnom pristojbom koja se obračunava i naplaćuje u stanici za tehnički pregled u sklopu registracijskog postupka.. Upravna pristojba ne plaća  ako je na računu prodavatelja (poreznog obveznika) iskazan PDV ili je primijenjen poseban postupak oporezivanja marže.

Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila (tzv. porez od 5%) koji se do 2.1.2018 obračunavao i plaćao kod promjene vlasništva u nadležnoj ispostavi porezne uprave zamijenjen je  upravnom pristojbom koja se obračunava i naplaćuje u stanici za tehnički pregled u sklopu registracijskog postupka.. Upravna pristojba ne plaća  ako je na računu prodavatelja (poreznog obveznika) iskazan PDV ili je primijenjen poseban postupak oporezivanja marže.

Koliko iznosi upravna pristojba za vozilo?

Upravna pristojba se plaća prilikom promjene vlasništva u stanici za tehnički pregled vozila. Plaća se samo na određena vozila, a iznos ovisi o iznosu snage motora u kilovatima i godini proizvodnje vozila.  Iznos se može izračunati prema dolje navedenoj tablici sukladno Uredbi o tarifama upravne pristojbe.

Napomena:

 1. Godina starosti motornog vozila utvrđuje se prema godini proizvodnje motornog vozila.
 2. Ako je iznos upravne pristojbe po ovom tarifnom broju manji ili jednak 15 kuna, upravna pristojba se ne naplaćuje.
 3. Ako pristojbeni obveznik uplati upravnu pristojbu kod pravne osobe u čijem sastavu posluje stanica za tehnički pregled vozila, smatra se da je upravna pristojba plaćena na propisani račun.
 4. Za stjecanje motornih vozila koja se isključivo pokreću na električni pogon, za stjecanje motornih vozila čija je emisija ugljičnog dioksida (CO2) 0 grama po kilometru te stjecanje motornih vozila proizvedena prije 30 i više godina koja su sukladno posebnim propisima razvrstana u kategoriju starodobnih (oldtimer) vozila ne plaća se upravna pristojba.«.

Plaća li se upravna pristojba kod darovanja vozila?

Na stjecanje rabljenih motornih vozila na temelju ugovora o darovanju, ako je motorno vozilo u Republici Hrvatskoj registrirano na darovatelja, a stjecatelj je bračni drug, potomak i predak koji čini uspravnu liniju te posvojenik i posvojitelj koji je u tom odnosu s darovateljem ili ako se na stjecanje rabljenih motornih vozila na temelju ugovora o darovanju plaća porez na nasljedstva i darove prema posebnom propisu

Neki od primjera kada stjecatelj  neće platiti upravnu pristojbu uz uvjet da je  darovatelj upisan kao vlasnik u prometnu dozvolu::

 • Roditelj daruje vozilo djetetu ili dijete daruje vozilo roditelju
 • Posvojitelj daruje vozilo posvojenom djetetu ili obrnuto
 • (pra) djed ili (pra) baka daruju vozilo unucima ili obrnuto
 • Darovanje između bračnih drugova
 • Darovanje između izvanbračnih partnera

Uz darovni ugovor potrebno je priložiti dokaz o statusu darodavatelja i daroprimca, npr. rodni list, izvod iz matice vjenčanih i sl.

 

 

Najčešća pitanja i odgovore možete pročitati na ovoj poveznici.

Iz iste kategorije