Tehnički pregled

T: 01 6502 277, 265 i 261

pon-pet:  06:30-20:00 h

sub: 06:30-14:00 h

 

Stanica za tehnički pregled Autokluba Siget jedna je od najvećih u Hrvatskoj. Odlična organizacija, stručni djelatnici i najviša kvaliteta. Uvjerite se!

 

Ako niste u mogućnosti sami odvesti vozilo na tehnički pregled, umjesto vas to može učiniti netko drugi pod uvjetom da pri sebi ima važeću osobnu iskaznicu vlasnika vozila, svoju osobnu iskaznicu, knjižicu vozila i prometnu dozvolu.

Za produžetak registracije vozila potrebno je imati i novu policu osiguranja vozila koju također s istim dokumentima možete sklopiti kod nas.

Uz redoviti tehnički pregled, u stanici se obavlja i preventivni tehnički pregled (vozila rent a car-a, vozila autoškola, taksi vozila) kao i izvanredni tehnički pregled (pregled vozila nakon oštećenja ili nakon isključenja iz prometa).

Registracija

T: 01 6502 277, 265 i 261
E: registracija@aksiget.hr

 

pon-pet:  06:30 – 20:00 h
sub: 06:30-14:00 h

Naše ljubazno osoblje rado će vam pomoći kako biste brzo i jednostavno registrirali svoje vozilo ili produljiti prometnu uslugu, a stoji vam na raspolaganju i za sve dodatne informacije.

Produljenje valjanosti prometne dozvole u vlasništvu fizičkih osoba moguće je obaviti uz predočenje važeće osobne iskaznice, putovnice ili punomoći.  Želite li produljiti važenje prometne dozvole za vozila pravnih osoba potrebno je priložiti i ovlaštenje (punomoć) za obavljanje istoga.

Od 1. siječnja 2018. godine STP postaju nadležne za obavljanje poslova registracije vozila, izdavanje izvoznih i pokusnih pločica te ostalih s time povezanih poslova.

U skladu s propisima, procedure koje s obavljaju u STP vezane za administraciju su sljedeće:

 • Registracija vozila – ovjera prometne dozvole
 • Produženje važenja prometne dozvole – ovjera prometne dozvole kod popunjenosti
 • Promjena vlasništva vozila – ovjera prometne dozvole
 • Odjava vozila
 • Izdavanje pokusnih i izvoznih pločica
 • Izdavanje potvrda i uvjerenja o vozilima i vlasnicima vozila iz evidencije registriranih i označenih vozila
  (osim potvrda i uvjerenja koja se izdaju sukladno Ovršnom zakonu)
 • Slanje MUP-u elektroničke obavijesti o preregistraciji vozila i evidentiranje obavijesti o preregistraciji
 • Donošenje rješenja u registracijskom postupku
 • Deponiranje i poništavanje registarskih pločica
 • Naručivanje vrijednosnih tiskanica
 • Procedura za odlazak za rad na terenu
 • Evidencija opoziva punomoći

 

 

Zakonski okvir

Da bi vozilo sudjelovalo u prometu, osim što mora biti tehnički ispravno, vozilo mora biti i registrirano i imati važeću prometnu dozvolu. Svi postupci i dokumenti potrebni pri registraciji i odjavi motornog vozila su propisani Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila.

Postupak prve registracije

Postupak registracije vozila opisan je u Pravilniku o registraciji i označavanju vozila, a detaljne upute nalaze se u stručnim uputama Centra za vozila Hrvatske i objavljene su na ovim stranicama.

Za prvu registraciju motornog vozila nadležna je stanica za tehnički pregled unutar registracijskog područja prema prebivalištu odnosno sjedištu vlasnika vozila. Prva registracija se može obaviti i u stanicama za tehnički pregled izvan registracijskog područja prebivališta odnosno sjedišta vlasnika vozila uz pisani zahtjev, 30 dana prije, prema stanici za tehnički pregled u kojoj se želi napraviti prva registracija.

 

Razlikujemo prvu registraciju novog i rabljenog vozila.

Dokumenti potrebni za prvu registraciju novog vozila:

 • Dokaz o vlasništvu vozila (račun).
 • Izjava o sukladnosti ili potvrda o sukladnosti.
 • Dokaz o plaćenim propisanim obvezama.
 • Osobna iskaznica ili putovnica.

Dokumenti potrebni za prvu registraciju rabljenog vozila:

 • Dokaz o vlasništvu vozila (račun, kupoprodajni ugovor, carinska deklaracija i sl.).
 • Strani prometni dokument.
 • Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu vozila).
 • Dokaz o plaćenim propisanim obvezama.
 • Osobna iskaznica ili putovnica.

Po obavljenoj identifikaciji vozila ovlašteni djelatnik provodi postupak prve registracije novog vozila u informacijskom sustavu i naplaćuje propisana davanja. Postupak prve registracije završava kada ovlašteni djelatnik ispiše prometnu dozvolu, ovjeri valjanost prometne dozvole u odgovarajućoj rubrici pečatom s grbom Republike Hrvatske, ovjeri prometnu dozvolu pečatom s grbom Republike Hrvatske i uruči prometnu dozvolu zajedno s registarskim pločicama vlasniku vozila.

Po obavljenom tehničkom pregledu vozila ovlašteni djelatnik provodi postupak prve registracije rabljenog vozila u informacijskom sustavu i naplaćuje propisana davanja. Postupak prve registracije završava kada ovlašteni djelatnik ispiše prometnu dozvolu, ovjeri valjanost prometne dozvole u odgovarajućoj rubrici pečatom s grbom Republike Hrvatske, ovjeri prometnu dozvolu pečatom s grbom Republike Hrvatske i uruči prometnu dozvolu zajedno s registarskim pločicama vlasniku vozila.

 

 

Što je potrebno za prvu registraciju?

 1. dokaz o vlasništvu vozila (račun, kupoprodajni ugovor, rješenje carinskog ureda i slično)

 2. osobna iskaznica ili putovnica vlasnika vozila, dokaz o tehničkoj ispravnosti

 3. plaćena polica obveznog osiguranja (AO)

Načini plaćanja

Načini plačanja
Načini plačanja
Načini plačanja
 • gotovina
 • karticama (VISA, Maestro, MasterCard)

Homologacija

pon/pet
06:30 – 20:00 h

Potrebna vam je usluga homologacije? Jednostavno, lako i brzo u Autoklubu Siget!

Homologacija vozila, dijelova i uređaja na vozilu je ispitivanje i utvrđivanje sukladnosti ispitivanih dijelova s europskim pravilnicima ili smjernicama. Ovim postupkom ispituju se uređaji bitni za sigurnosno i ekološko funkcioniranje vozila.

Uz Zahtjev za homologaciju potrebno je priložiti i dokaz o uplati naknade za pokriće troškova, dokaz o uplati pravne pristojbe, kao i Potvrdu proizvođača kojom se dokazuje prema kojim ECE pravilnicima ili EEC smjernicama je uvezeno vozilo udovoljavalo u trenutku proizvodnje. Potvrda proizvođača se može nabaviti kod generalnog zastupnika proizvođača vozila u Republici Hrvatskoj.

Atesti

T: 01 6502 262
F: 01 6587 419

pon/pet: 06:30 – 20:00 h
sub: 06:30 – 14:00 h

 

U Stanici za tehnički pregled AK Siget može se obaviti i atest vozila koji je potreban prema važećim zakonskim propisima, bez obzira radilo se o atestu plinske instalacije ili prikolice iz samogradnje

Ukoliko posjedujete izjavu servisera o ugradnji i podešenosti uređaja i opreme za pogon motornih vozila plinom (UNPom, metanom) koja je izdana nakon 15. srpnja 2012. godine, uz zahtjev za ispitivanje, osim do sada propisane tehničke dokumentacije, obavezno je priložiti račun izdan od ovlaštene servisne radionice koja je izvršila ugradnju uređaja i opreme za pogon vozila plinom.

 

Što vam je potrebno za atest?

 1. uredni prometni dokumenti

 2. izjava servisera

 3. certifikat isparivača

 4. certifikat spremnika

 5. račun od ovlaštenog servisa (original)