AUTOŠKOLA – KONTROLA DOKUMENTACIJE PRI IZLASKU NA ISPITE

Datum objave: 02.01.2022

Kod izlaska na ispite (PPSP, PPP,UV) stručnom ispitivaču potrebno je predočiti:

1. identifikacijski dokument (osobna iskaznica ili putovnica);
2. liječničko uvjerenje (ne starije od 15 mjeseci);
3. knjižicu kandidata;
4. potvrda uplate troškova izlaska na ispit (u papirnatom obliku);
5. vozačka dozvola (vrijedi za kandidate koji su osposobljeni za upravljanje drugim kategorijama)

 

Sukladno članku 10.  Pravilniku o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču :

Prije početka provedbe ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta, ovlašteni ispitivač obvezan je utvrditi identitet kandidata na temelju važeće osobne isprave (uvidom u važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu).

Kandidat na vozačkom ispitu mora dati na uvid ovlaštenom ispitivaču liječničko uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača vozila kategorije za koju polaže ispit, valjanu vozačku dozvolu ako već posjeduje neku od kategorija za upravljanje vozilom te Knjižicu kandidata za vozača propisno popunjenu i ovjerenu.

Ovlašteni ispitivač neće započeti provedbu ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta s kandidatom za vozača koji:

1. nema ili nije predočio važeću osobnu ispravu ili ako ju je zloupotrijebio,

2. u knjižici kandidata za vozača nema propisno realiziran i evidentiran tijek osposobljavanja,

3. zbog bolesti ili psihofizičkog stanja u kojem se nalazi, po procjeni ovlaštenog ispitivača nije sposoban polagati ispit,

4. nema ili nije predočio važeće liječničko uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača vozila kategorije za koju polaže vozački ispit.

Ovlašteni ispitivač prekinut će provedbu ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta kandidatu koji ometa provedbu ispita (frustrirajući postupci, psovke, verbalni ili fizički napad na ispitivača) ili se na ispitu koristi nedopuštenim sredstvima. Takav kandidat će moći polagati ispit uz ponovnu uplatu naknade u roku kojeg odredi ovlaštena stručna organizacija, a koji ne može biti kraći od 90 dana.

Iz iste kategorije