Novi Pravilnik o međunarodnim vozačkim dozvolama i dozvolama za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu

Datum objave: 23.11.2020
Ovom izmjenom, vozaču se izdaje MVD ovisno o državi u koju putuje, a sukladno Bečkoj, odnosno Ženevskoj konvenciji. Samim time različiti su i rokovi važenja dokumenta, odnosno prema Ženevskoj konvenciji MVD vrijedi 1 godinu, dok prema Bečkoj 3 godine. Trošak izdavanja dokumenta nije promijenjen te i dalje iznosi 170,00kn.

Međunarodna vozačka dozvola (MVD) se izdaje vozaču koji ima važeću hrvatsku vozačku dozvolu te kojem nije izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. MVD se ne može koristiti kao zamjena za hrvatsku vozačku dozvolu niti se može koristiti za upravljanje vozilom na teritoriju Republike Hrvatske. MVD mogu dobiti i strani državljani pod uvjetom da posjeduju hrvatsku vozačku dozvolu.

MVD prestaje s važenjem kada strana država postane prebivalištem vozača, koji u tom slučaju mora regulirati status hrvatske vozačke dozvole pri nadležnim institucijama u inozemstvu. Razdoblje reguliranja vozačke dozvole propisuje svaka država zasebno.

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu (DTV) je međunarodno priznati dokument kojim vlasnik vozila registriranog u Republici Hrvatskoj dozvoljava drugoj osobi vozaču upravljanje tim vozilom u inozemstvu. Dozvola se izdaje na tri jezika: hrvatskom, engleskom i francuskom.

Dozvola se izdaje temeljem pisanog zahtjeva vlasnika i korisnika vozila. Izdaje se vozačima isključivo za upravljanje vozilom registriranim u Republici Hrvatskoj. Dozvola se izdaje odmah i s rokom važenja do jedne (1) godine od dana izdavanja.

Detaljnije informacije možete pročitati na slijedećim poveznicama MVD ili DTV.

 

Iz iste kategorije