Međunarodne vozačke dozvole

T: 01 6502 212

pon/pet: 08:00–20:00 h
sub: 08:00–14:00 h

Većina nas putuje u inozemstvo vlastitim ili službenim automobilom u shopping, na skijanje, službeni put ili nekim drugim ciljem. Kako biste izvan granica Hrvatske mogli neometano upravljati vozilom, obratite pažnju na međunarodnu vozačku dozvolu. Riječ je o prijepisu važeće hrvatske vozačke dozvole koja se u inozemstvu koristi uz originalnu ispravu.

Međunarodna vozačka dozvola (MVD) je međunarodno priznati prijevod nacionalne vozačke dozvole. Izdaje se temeljem Međunarodne konvencije o prometu na cestama, Beč, 8. studenog 1968. (u nastavku teksta Bečka konvencija) i Ženevske konvencije o cestovnom prometu, Ženeva, 19. rujna 1949. (u nastavku teksta Ženevska konvencija).

Ovisno o tome koje konvencije je država u koju vozač putuje potpisnica, izdaje se MVD prema Bečkoj konvenciji ili MVD prema Ženevskoj konvenciji. Prilikom izdavanja MVD-a Izdavatelj će vozaču dati ispravnu informaciju koji MVD je potreban za državu u koju vozač putuje.

Hrvatska međunarodna vozačka dozvola prema Bečkoj konvenciji uz hrvatski jezik sadrži tekst i na sedam (7) stranih jezika: francuskom, engleskom, njemačkom, španjolskom, ruskom, arapskom i kineskom jeziku. Izdaje se s rokom važenja od tri (3) godine od dana izdavanja odnosno do dana isteka važenja hrvatske vozačke dozvole ako je rok njenog važenja kraći od tri (3) godine.

Hrvatska međunarodna vozačka dozvola prema Ženevskoj konvenciji uz hrvatski jezik sadrži tekst i na jedanaest (11) stranih jezika: francuskom, portugalskom, engleskom, korejskom, ruskom, tajlandskom, španjolskom, kineskom, arapskom, hindskom i japanskom jeziku. Izdaje se s rokom važenja od jedne (1) godine od dana izdavanja odnosno do dana isteka važenja hrvatske vozačke dozvole ako je rok njenog važenja kraći od jedne (1) godine.

MVD se izdaje vozaču koji ima važeću hrvatsku vozačku dozvolu te kojem nije izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. MVD se ne može koristiti kao zamjena za hrvatsku vozačku dozvolu niti se može koristiti za upravljanje vozilom na teritoriju Republike Hrvatske. MVD mogu dobiti i strani državljani pod uvjetom da posjeduju hrvatsku vozačku dozvolu.

Direktivom 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama propisano je da se vozačke dozvole koje su izdale države članice priznaju uzajamno, a da od 19.01.2033. godine, u opticaju mogu biti samo vozačke dozvole u kartičnom obliku. Slijedom toga, države članice Europske unije trebaju priznati i vozačke dozvole koje su izdane u Republici Hrvatskoj u papirnatom obliku prije 01.07.2013. godine i nemaju osnovu zahtijevati međunarodnu vozačku dozvolu.

MVD prestaje s važenjem kada strana država postane prebivalištem vozača, koji u tom slučaju mora regulirati status hrvatske vozačke dozvole pri nadležnim institucijama u inozemstvu. Razdoblje reguliranja vozačke dozvole propisuje svaka država zasebno.

 

Pravilnik o međunarodnim vozačkim dozvolama i dozvolama za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu

Potrebni dokumenti:

  1. važeća hrvatska vozačka dozvola, osobna iskaznica ili putovnica

  2. dvije osobne fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm

  3. punomoć za fizičke ili  pravne osobe ovjerena kod javnog bilježnika (ne starija od 60 dana i samo u slučaju kada vlasnik vozila ne može biti prisutan pri izdavanju).