Tehnički pregled: ključ smanjenja broja prometnih nesreća?

Datum objave: 28.10.2016
U interesu zaštite okoline i zdravlja, kao i pravedne konkurencije, važno je osigurati da se vozila na europskim cestama održavaju na visokom stupnju tehničke ispravnosti.

Iako sva vozila koja sudjeluju u prometu moraju biti tehnički ispravna, zabrinjavajući su podaci da gotovo svako četvrto vozilo Hrvatskoj ne prođe tehnički pregled.

Statistički rečeno, u razdoblju od siječnja do kolovoza 2016. utvrđena je tehnička neispravnost na cca 22% svih vrsta vozila koja su obavila redovan tehnički pregled u navedenom razdoblju.

Nesigurna vozila povećavaju rizik od nesreća i njihovih posljedica

Svrha tehničkih pregleda jest otkriti nedostatke na vozilu koji mogu utjecati na sigurnost vašeg vozila i putnika u njemu, na sigurnost ostalih sudionika u prometu (pješaka, biciklista, ostalih vozila, itd.) te osigurati da vozila svojim prometovanjem što manje utječu na okoliš.

Tehnički pregled vozila također služi kako bi se utvrdilo sadrži li vozilo svu propisanu opremu i uređaje, jesu li oni ispravni i zadovoljavaju li sve uvjete za sigurno sudjelovanje u prometu.

Veza između tehničke ispravnosti vozila i nesreća

Postoji mnogo rasprava o povezanosti tehničke ispravnosti vozila i žrtava na cesti. Kako bi se ušlo u suštinu problema, trebaju se u obzir uzeti upravo faktori poput stope neispravnosti vozila na tehničkom pregledu te stanje vozila na cesti.

Na tu temu Autoklub Siget organizirao je u veljači ove godine tribinu pod nazivom “Tehnička (ne)ispravnost vozila kao element sigurnosti u prometu” na kojoj su svoje viđenje spomenute problematike predstavili i stručnjaci s Prometnog fakulteta u Zagrebu.

Na tribini je javnosti skrenuta pozornost i na prosječnu starost voznog parka u Hrvatskoj koja iznosi više od 12 godina, dok je čak  64% voznog parka u našoj zemlji starije od 10 godina.

Osim starosti vozila, dobro je poznata činjenica da teškoće pri vožnji uzrokuju i istrošene gume jer rezultiraju dužim zaustavnim putem i time znatno povećavaju rizik od uključivanja u nesreću pod kritičnim situacijama u prometu.

Stoga, radi vlastite i sigurnosti ostalih sudionika u prometu, redovite servisirajte vozilo kod ovlaštenog servisera i prilikom vožnje pozornost usmjerite na cestu.

Izvor: CVH

Iz iste kategorije