Kalkulator powered by HAK

Zbog promjene propisa, došlo je do izmjene u načinu izračuna tehničkog pregleda.

Do izrade novog kalkulatora, cijenu tehničkog pregleda i registracije možete saznati pozivom na telefon: 01/6502-236 ili upitom na e-mail: registracija@aksiget.hr