OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 8. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 79/07., 125/07. –isp., 79/09. i
89/09. – isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti
u pisanom obliku.

Za Autoklub Siget
na adresu: Zagreb, Siget 17
ili na adresu e -pošte: info@aksiget.hr.

Za Autoškolu Siget d.o.o.
na adresu: Zagreb, Siget 17
ili na adresu e pošte: autoskola@aksiget.hr

Za Autoservis Siget d.o.o.
na adresu: Zagreb, Siget 17
ili na adresu e pošte: uprava.servis@aksiget.hr

Za Zastupanje u osiguranju Siget d.o.o.
na adresu: Zagreb, Siget 17
ili na adresu e-pošte: osiguranje@aksiget.hr.

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

_____________________________________

Molimo da navedete sljedeće podatke:
Potrošač:
Ime i prezime:
Adresa za dostavu odgovora