Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu

T: 01 6502 212

pon/pet: 08:00–20:00 h
sub: 08:00–14:00 h

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu (Dozvola) je međunarodno priznati dokument kojim vlasnik vozila registriranog u Republici Hrvatskoj dozvoljava drugoj osobi vozaču upravljanje tim vozilom u inozemstvu. Dozvola se izdaje na tri jezika: hrvatskom, engleskom i francuskom.

ZA FIZIČKE OSOBE

Vlasnik i korisnik vozila moraju biti prisutni prilikom izdavanja Dozvole. Dozvola se bez prisutnosti vlasnika vozila može iznimno izdati pod niže opisanim uvjetima.

Iznimno, ne traži se prisutnost vlasnika vozila – fizičke osobe ako korisnik vozila posjeduje punomoć vlasnika vozila – fizičke osobe, ovjerenu po javnom bilježniku ili od strane diplomatskih i drugih predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu, kojom je ovlašten ishoditi izdavanje Dozvole ispred ovlaštenog izdavatelja. Ako je potrebna javnobilježnička punomoć izdana na stranom jeziku i ovjerena po stranom javnom bilježniku, ista mora biti prevedena na hrvatski jezik po nekom od ovlaštenih sudskih tumača u Republici Hrvatskoj.

 

ZA PRAVNE OSOBE

Vlasnik vozila pravna osoba, po osobi ovlaštenoj za zastupanje predočava izvadak iz sudskog registra, prometnu dozvolu vozila za koje se traži Dozvola te osobnu iskaznicu ili putovnicu prisutne osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe – vlasnika vozila. Korisnik vozila predočava važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu i vozačku dozvolu. Ako je korisnik vozila državljanin trećih zemalja kojima Republika Hrvatska kao putnu ispravu priznaje isključivo putovnicu, u postupku izdavanja Dozvole Izdavatelju mora predočiti putovnicu.

Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe – vlasnika i korisnik vozila moraju biti prisutni prilikom izdavanja Dozvole. Dozvola se bez prisutnosti vlasnika vozila – pravne osobe može iznimno izdati pod niže opisanim uvjetima.

Iznimno, ne traži se prisutnost vlasnika vozila – pravne osobe ako korisnik vozila posjeduje punomoć vlasnika vozila – pravne osobe, ovjerenu po javnom bilježniku ili od strane diplomatskih i drugih predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu, kojom je ovlašten ishoditi izdavanje Dozvole ispred ovlaštenog izdavatelja. Ako je potrebna javnobilježnička punomoć izdana na stranom jeziku i ovjerena po stranom javnom bilježniku, ista mora biti prevedena na hrvatski jezik po nekom od ovlaštenih sudskih tumača u Republici Hrvatskoj.

 

ZA HRVATSKE DRŽAVLJANE

Hrvatskim državljanima punomoć se može izdati i na osobnu iskaznicu korisnika, ali tada punomoć vrijedi isključivo za države koje priznaju O.I. (Slovenija, Mađarska i BiH).  Putovnica je obvezna kad se punomoć izdaje stranom državljaninu.

 

Pravilnik o međunarodnim vozačkim dozvolama i dozvolama za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu