Ispunite upitnik o zadovoljstvu polaznika!

Datum objave: 08.11.2022
Molimo Vas kao polaznika Autoškole Siget da ispunite kratki upitnik o zadovoljstvu našim radom u procesu osposobljavanja za vozača.

Kako bismo unaprijedili kvalitetu usluga koje nudimo i poboljšali iskustva svih naših korisnika, pripremili smo anketu koja je dostavljena našim polaznicima.
Ljubazno molimo da svoja opažanja i iskustva tijekom osposobljavanja za vozača izrazite iskreno odgovorima na pitanja.

Ispunjavanje ankete anonimno je i dobrovoljno te traje nekoliko minuta.

Ukoliko anketu niste zaprimili, a želite sudjelovati, molimo da nas kontaktirate na pozivom na broj 01 6502 254 ili putem elektroničke pošte na autoskola@aksiget.hr.